TỦ AN TOÀN SINH HỌC

 

Tủ cấy vô trùng Class II

Model: ABS 1200

Bioquell – Anh

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ an toàn sinh học class II loại 0.6m

Model AC2-2E1

HSX: Esco - Singapore

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ an toàn sinh học class II loại 0.9m

Model AC2-3E1

HSX: Esco - Singapore

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ an toàn sinh học class II loại 1.2m

Model AC2-4E1

HSX: Esco - Singapore

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ an toàn sinh học class II loại 1.5m

Model AC2-5E1

HSX: Esco - Singapore

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ an toàn sinh học class II loại 1.8m

Model AC2-6E1

HSX: Esco - Singapore

Giá:
0 VNĐ
Call

Phòng sạch

Model: LCB-1500VB, LCB-2000VB, LCB-2500V

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Silver Models

Model: LCB-1101VE, LCB-1121VE, LCB-1151VE, LCB-1102HE, LCB-1122HE, LCB-1152HE

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Gold Models_(Vertical Air Flow Type)

Model: LCB-0122H, LCB-0102H, LCB-0152H, LCB-0182H

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Gold Models_Bio Hazard Safety Cabinet Class II Type A2

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Platinum Models_Horizontal Air Flow Type

Model:  LCB-901V, LCB-1201V, LCB-1501V, LCB-1801V, LCB-902H, LCB-1202H, LCB-1502H, LCB-1802H

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Gold Models_(Horizontal Air Flow Type)

Model: LCB-0102H, LCB-0122H, LCB-0152H, LCB-0182H

HSX: Labetch - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Platinum Models_Vertical Air Flow Type

Model:  LCB-901V, LCB-1201V, LCB-1501V, LCB-1801V, LCB-902H, LCB-1202H, LCB-1502H, LCB-1802H

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ an toàn sinh học Platinum Models_Bio Hazard Safety Cabinet Class II Type  A2

Model: LCB-903B-A2, LCB-1203B-A2, LCB-1503B-A2, LCB-1803B-A2

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost