Thông cáo kỹ thuật của dung dịch khử khuẩn mức độ cao MetriCide OPA plus

 

MetriCide OPA Plus là dung dịch ortho-phthalaldehyde 0,60%  có thể được sử dụng để tái xử lý các thiết bị y tế bán quan trọng nhạy cảm với nhiệt mà không cần tiệt trùng, và khi được sử dụng và tái sử dụng trong thời gian lên đến 14 ngày trong máy rửa nội soi tự động hoặc 30 ngày khi tái xử lý thủ công trên nhãn Hướng dẫn sử dụng. Dung dịch MetriCide OPA Plus có thể được sử dụng hoặc tái sử dụng ở mức hoặc cao hơn nồng độ khuyến nghị tối thiểu (MRC) là 0,3%, được xác định bởi que thử dung dịch MetriCide OPA Plus, trong quá trình tái xử lý thủ công với thời gian ngâm ít nhất 12 phút ở mức tối thiểu 20 oC (68 oF), trong thời gian sử dụng lại không quá 30 ngày. Dung dịch MetriCide OPA Plus cũng có thể được sử dụng hoặc tái sử dụng trong máy xử lý nội soi tự động được bán hợp pháp trên thị trường (AER) có thể được đặt ở nhiệt độ tối thiểu 25 độ C, tại hoặc cao hơn nồng độ khuyến nghị tối thiểu (MRC), được phát hiện bằng que thử dung dịch MetriCide OPA Plus , với thời gian ngâm ít nhất 5 phút ở mức tối thiểu 25 oC (77 oF), trong thời gian tái sử dụng không quá 14 ngày.

 

Các thiết bị y tế bán quan trọng được tái xử lý trong dong dịch MetriCide OPA Plus trước tiên phải được làm sạch theo một protocol hoặc tiêu chuẩn làm sạch được kiểm chứng, như tiêu chuẩn ASTM F1518 “tiêu chuẩn Hoa kyfcho việc vệ sinh và khử trùng sợi quang học mềm và nội soi video được sử dụng trong kiểm tra các Viscera rỗng”.

 

Lưu ý: Nếu máy rửa dụng cụ nôi soi tự động của bạn (AER) không thể được đặt ở mức nhiệt độ tối thiểu 25 ° C, vui lòng làm theo thời gian và nhiệt độ được nêu trong Hướng dẫn sử dụng có nhãn, Xử lý thủ công.

 

Nồng độ khuyến nghị tối thiểu (MRC): 0,3%. Sử dụng que thử dung dịch MetriCide OPA Plus trước mỗi lần sử dụng dung dịch MetriCide OPA Plus.

Dung dịch MetriCide OPA Plus được thiết kế để sử dụng trong hệ thống khay hoặc máy rửa dụng cụ nội soi tự động (AER) với nhiều thiết bị y tế nhạy cảm với nhiệt mà tiệt khuẩn là không phù hợp: bao gồm dụng cụ đeo kính, thiết bị gây mê, thiết bị trị liệu hô hấp, vật cao su, vật dụng bằng nhựa, dụng cụ đo nhiệt độ và dây nội soi ống mềm.


Nghiên cứu hiệu quả diệt bào tử.

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 25°C trong 32 giờ

“Kiểm tra diệt bào tử AOAC”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 30, 2006. Lab ID # 586-102

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm diệt bào tử AOAC khi Bacillus subtilisClostridium sporogenes được tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27 ° C trong 32 giờ.

 

“Xác nhận kiểm tra diệt bào tử AOAC”

MicroBiotest, Inc. Tháng Hai 16, 2007. Lab ID # 586-146

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua xác nhận kiểm tra diệt bào tử AOAC khi Bacillus subtilis và Clostridium sporogenes được tiếp xúc hoàn toàn dung dịch ở 25-27 ° C trong 32 giờ.

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 20°C trong 32 giờ

“Kiểm tra diệt bào tử AOAC”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 30, 2006. Lab ID # 586-106

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm diệt bào tử AOAC khi Bacillus subtilis và Clostridium sporogenes được tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 32 giờ.

 

“Xác nhận kiểm tra diệt bào tử AOAC”

MicroBiotest, Inc. Tháng Hai 16, 2007. Lab ID # 586-145

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua xác nhận kiểm tra diệt bào tử AOAC khi Bacillus subtilis và Clostridium sporogenes được tiếp xúc hoàn toàn dung dịch ở 20-22°C trong 32 giờ.

 

 

Nghiên cứu hiệu quả diệt vi khuẩn lao

 

Hiệu quả được chứng minh tại 25°C trong 5 phút

“Xét nghiệm định lượng vi khuẩn Lao”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 29, 2006. Lab ID # 586-103

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua định lượng vi khuẩn lao khi Mycobacterium bovis tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27 ° C trong 5 phút.

 

“Mô phỏng rửa tự động sử dụng thử nghiệm bằng Mycobacterium terrae”

MicroBiotest, Inc. Tháng Mười 31, 2006. Lab ID # 586-133

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Mô phỏng rửa tự động sử dụng thử nghiệm bằng Mycobacterium terrae được tiêm vào ống nội soi khi tiếp xúc hoàn toàn với dung dịch ở 25-27 ° C trong 5 phút.

 

 

Hiệu quả được chứng minh tại 20°C trong 12 phút

“Xét nghiệm định lượng vi khuẩn Lao”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 29, 2006. Lab ID # 586-107

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua định lượng vi khuẩn lao khi Mycobacterium bovis tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.


“Mô phỏng rửa thủ công sử dụng thử nghiệm bằng Mycobacterium terrae”

MicroBiotest, Inc. Tháng Mười hai 29, 2006. Lab ID # 586-141

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Mô phỏng rửa thủ công sử dụng thử nghiệm bằng Mycobacterium terrae được tiêm vào ống nội soi khi tiếp xúc hoàn toàn với dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.

 

 

Nghiên cứu hiệu quả diệt khuẩn và diệt nấm

 

Hiệu quả được chứng minh tại 25°C trong 5 phút

“AOAC được sử dụng – Pha loãng –kiểm tra (UDT) chăm sóc sức khỏe” MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 28, 2006. Lab ID # 586-111

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua kiểm tra AOAC UDT Health Care khi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosaSalmonella choleraesuis tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27°C trong 5 phút.

 

“AOAC Hiệu quả diệt nấm”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 29, 2006. Lab ID # 586-112

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua thử nghiệm AOAC Hiệu quả diệt nấm khi Trichophyton mentagrophytes tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25- 27°C trong 5 phút.

 

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 20°C trong 12 phút

“AOAC Used-Dilution-Test (UDT) Health Care”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 28, 2006. Lab ID # 586-108

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua thử nghiệm AOAC UDT Health Care khi Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosaSalmonella choleraesuis tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.

 

“AOAC Hiệu quả diệt nấm”

MicroBiotest, Inc. Tháng Sáu 29, 2006. Lab ID # 586-109

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua thử nghiệm AOAC Hiệu quả diệt nấm khi Trichophyton mentagrophytes tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20- 22°C trong 12 phút.

 

 

Nghiên cứu hiệu quả diệt virus

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 25°C trong 5 phút “Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Poliovirus 1, Chat Strain” MicroBiotest, Inc. Tháng Mười 9, 2006. Lab ID # 586-114

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Poliovirus 1, Chat Strain tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Herpes Simplex Virus Type 1” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 30, 2006. Lab ID # 586-116

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Herpes Simplex Virus Type 1 tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở  25-27°C trong 5 phút.


“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus - Hepatitis A Virus” MicroBiotest, Inc. Tháng Mười một 8, 2006. Lab ID # 586-118

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Hepatitis A Virus tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Human Immunodeficiency Virus, Type-1 (HIV-1)” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 30, 2006. Lab ID # 586-121

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Human Immunodeficiency Virus, Type-1 (HIV-1) tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Rhinovirus Type 42” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 30, 2006. Lab ID # 586-122

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Rhinovirus Type 42 tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25-27°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Avian Influenza Virus” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 16, 2006. Lab ID # 586-124

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Avian Influenza Virus tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Influenza A Virus (Hong Kong)” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 16, 2006. Lab ID # 586-126

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Influenza A Virus (Hong Kong) tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25°C trong 5 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Duck Hepatitis B Virus” MicroBiotest, Inc. Tháng Mười một 8, 2006. Lab ID # 586-128

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Duck Hepatitis B Virus tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 25°C trong 5 phút.

 

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 20°C trong 12 phút “Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Poliovirus 1, Chat Strain” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 26, 2006. Lab ID # 586-115

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Poliovirus 1, Chat Strain tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Herpes Simplex Virus Type 1” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 26, 2006. Lab ID # 586-117

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Herpes Simplex Virus Type 1 tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Human Immunodeficiency Virus, Type-1 (HIV-1)” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 26, 2006. Lab ID # 586-120

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Human Immunodeficiency Virus, Type-1 (HIV-1) tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20-22°C trong 12 phút.


“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Rhinovirus Type 42” MicroBiotest, Inc. Tháng Mười một 6, 2006. Lab ID # 586-123

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Rhinovirus Type 42 tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20°C trong 12 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Avian Influenza Virus” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 17, 2006. Lab ID # 586-125

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Avian Influenza Virus tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20°C trong 12 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Influenza A Virus (Hong Kong)” MicroBiotest, Inc. Tháng Năm 17, 2006. Lab ID # 586-127

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Influenza A Virus (Hong Kong) tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20°C trong 12 phút.

 

“Thử nghiệm hiệu quả diệt virus- Duck Hepatitis B Virus” MicroBiotest, Inc. Tháng Mười hai 29, 2006. Lab ID # 586-129

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã vượt qua Thử nghiệm hiệu quả diệt virus khi Duck Hepatitis B Virus tiếp xúc hoàn toàn trong dung dịch ở 20°C trong 12 phút.

 

 

Nghiên cứu trong sử dụng lâm sàng

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 25°C trong 5 phút

“Trong sử dụng lâm sàng”

MicroBiotest, Inc. Tháng Hai 16, 2007 Lab ID # 586-137

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã chứng minh khử khuẩn mức độ cao trong việc xử lý lại dụng cụ nội soi có thể tái sử dụng bằng quy trình xử lý tự động trong môi trường lâm sàng ở 25-27°C trong 5 phút. 19 ống nội soi được đưa vào nghiên cứu này. Mỗi ống nội soi được đánh giá vi sinh vật tại 3 đến 5 vị trí trên mỗi ống nội soi. Không có vi sinh vật sống sót (hệ thực vật của con người) đã được phục hồi.

 

 

Hiệu quả đã được chứng minh tại 20°C trong 12 phút

“Trong sử dụng lâm sàng”

MicroBiotest, Inc. Tháng Mười hai 28, 2006 Lab ID # 586-138

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus đã chứng minh khử khuẩn mức độ cao trong việc xử lý lại dụng cụ nội soi có thể tái sử dụng bằng quy trình xử lý thủ công trong môi trường lâm sàng ở 20-22°C trong 12 phút. 19 ống nội soi được đưa vào nghiên cứu này. Mỗi ống nội soi được đánh giá vi sinh vật tại 3 đến 5 vị trí trên mỗi ống nội soi. Không có vi sinh vật sống sót (hệ thực vật của con người) đã được phục hồi.


Nghiên cứu độc tính

 

“ISO Nhạy cảm tối đa”

NAMSA, Tháng Mười một, 2006. Lab Test No. T1261_306

Kết luận: Trong các điều kiện của nghiên cứu, các xét nghiệm kích thích và quá mẫn kiểu trì hoãn với giải pháp cho thấy không có bằng chứng gây ra sự nhạy cảm tiếp xúc với da ở chuột lang.

 

“ISO Kích ứng da”

NAMSA, Tháng Mười một, 2006. Lab Test No. T1262_809

Kết luận: Trong điều kiện nghiên cứu, bài báo thử nghiệm được đánh giá cho kích ứng da nguyên phát. Chỉ số kích ứng chính cho bài viết thử nghiệm được phân loại là vừa phải.

 

“FHSA Ngộ độc qua đường miệng”

NAMSA, Tháng Mười hai, 2006. Lab Test No. TA004-900

Kết luận: Trong các điều kiện của nghiên cứu này, bài báo thử nghiệm đã được đánh giá độc tính bằng miệng theo hướng dẫn của Quy định về Đạo luật về Chất độc hại Liên bang (FHSA). Bài báo thử nghiệm sẽ được coi là độc hại, ở mức 5g/kg theo đường uống ở chuột.

 

“FHSA Độc tính trên da”

NAMSA, Tháng Mười hai, 2006. Lab Test No. 06T_57870_04

Kết luận: Trong các điều kiện của nghiên cứu này, bài báo thử nghiệm đã được đánh giá độc tính qua da theo Quy định của Đạo luật về Chất độc hại Liên bang (FHSA). Bài báo thử nghiệm sẽ không được coi là độc hại theo con đường qua da ở thỏ tại mức 2g/kg. Một liều duy nhất 2g/kg không gây tử vong hoặc bằng chứng đáng kể về độc tính.

 

 

Tương thích với ống nội soi

 

“Kiểm tra khả năng tương thích ống nội soi mềm” MicroBiotest, Inc. Tháng Hai 16, 2007. Lab ID # 586-140

Kết luận: Dung dịch MetriCide OPA Plus khi được thử nghiệm trên Máy nội soi Pentax (Mẫu số EC-3801L) và Máy nội soi Olympus (Mẫu số CF-100L) cho thấy không có sự khác biệt rõ rệt giữa đánh giá trước khi thử nghiệm và sau khi đánh giá. Những kết luận này được dựa trên dữ liệu quan sát

 

Nguồn tin    Metrex
adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost