Hướng dẫn Test trong quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

 

Ngày 13/4/2018 Bộ Y Tế có ban hành quyết định số 2482/QĐ-BYT về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận Nhân Tạo. Trong 52 quy trình trong quyết định này có một số quy trình cần sử dụng đến các Test thử hóa chất tồn dư như các quy trình sau:

 

-        Quy trình 4: QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA CÁC BỒN ĐỰNG NƯỚC MỀM, NƯỚC R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

Test hoá chất tồn dư (Clo (Sử dụng Javen làm chất tẩy rửa) hoặc Peracetic Acid)

-        Quy trình 5: QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA MÀNG R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

Test hoá chất tồn dư

-        Quy trình 6: QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

Test hoá chất tồn dư Clo (Sử dụng Javen làm chất tẩy rửa)

-        Quy trình 7: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC R.O  TRONG THẬN NHÂN TẠO

Test Clo tồn dư

-        Quy trình 9: QUY TRÌNH PHA MỘT SỐ HOÁ CHẤT TRONG THẬN NHÂN TẠO  (HOÁ CHẤT RỬA QUẢ LỌC, HÓA CHẤT RỬA ĐƯỜNG ỐNG CẤP, BỒN ĐỰNG NƯỚC R.O, HOÁ CHẤT RỬA MÁY)

Test hoá chất hiệu dụng (Peracetic Acid)

-        Quy trình 38: QUY TRÌNH ĐUỔI KHÍ MÀNG LỌC VÀ DÂY DẪN MÁU

Test thử tồn dư hóa chất

-        Quy trình 41: QUY TRÌNH TÁI  DỤNG QUẢ LỌC, DÂY MÁU  BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

Test hóa chất tồn dư trong quả lọc, dây máu bằng que test chỉ thị màu (Peroxide; Formandehit)

 

Công ty Thái Sơn là đại diện của hãng Serim chuyên cung cấp các Test kiểm tra trong Thận Nhân Tạo đáp ứng được việc kiểm tra Tồn dư Clo, độ cứng trong nước RO, Tồn dư hóa chất khử trùng và Test kiểm tra hiệu dụng hóa chất khử trùng sử dụng trong các quy trình nói trên.

 

Quý Anh Chị cần hỗ trợ về kỹ thuật trong việc test kiểm tra của các quy trình trong Quyết định số 2482/QĐ-BYT nói trên. Anh/Chị vui lòng liên hệ lại để công ty Thái Sơn hỗ trợ Anh/Chị ah.

 

Số điện thoại liên hệ:

 

-        Mr. Hiểu: 0986271464

-        Mr Quỳnh: 0986909893

-        Mr Hà: 0983252343

Email: thaisonlab@gmail.com

 

Nguồn tin    Thai Son ST., JSC
adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost