HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÁC SẢN PHẨM CỦA SERIM

STT

Tên sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng nhanh

01

Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo

HiSENSE Ultra 0.1 Test Strips

Mã sản phẩm: 5167

Đóng gói: 100 Que/Lọ

Quy trình định tính cho nước rửa (Clo tồn dư):

Giữ phần chỉ thị của que thử trong dòng nước rửa 05 giây

Xuất hiện bất cứ màu hồng/tím/xám sẽ chỉ ra nồng độ ở mức 0,5ppm hoặc hơn.

Quy trình bán định lượng Clo tổng số (Clo tự do và Cloramine) trong nước cấp hoặc nước rửa

1.     Đổ đầy mẫu nước cần kiểm tra vào cốc mẫu, đổ đi và lại đổ đầy cốc mẫu với ~20ml nước khác.

2.     Bắt đầu đếm thời gian và nhúng phần chỉ thị vào mẫu nước. Lắc mạnh trước sau theo hướng vuông góc với que thử trong vòng 30 giây.

3.     Nhấc que thử ra và vẩy cho hết nước thừa. Ngay lập tức so sánh phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ.

4.     Ghi lại kết quả và vứt bỏ que thử đúng nơi quy định.

02

Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo

Water Hardness Test Strips

Mã sản phẩm: 5129

Đóng gói: 50 Que/Lọ

Phương pháp nhúng

1.     Lấy mẫu nước bằng một bình chứa sạch

2.     Nhúng phần chỉ thị của que thử vào mẫu nước trong 01 giây

3.     So sánh màu sắc của phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ 10 giây sau khi nhúng

03

Que thử tồn dư Clo trong nước chạy thận nhân tạo

Residual Chlorine Test Strips

Mã sản phẩm: 5100A

 

Đóng gói: 100 Que/Lọ

Quy trình định tính

Giữ phần chỉ thị của que thử trong dòng nước rửa 05 giây

Xuất hiện bất cứ màu hồng/tím sẽ chỉ ra nồng độ ở mức 0,5ppm hoặc cao hơn.

Quy trình bán định lượng

1.     Đổ đầy mẫu nước cần kiểm tra vào cốc mẫu, đổ đi và lại đổ đầy cốc mẫu với ~20ml nước khác.

2.     Nhúng phần chỉ thị trong dung dịch. Lắc mạnh trước sau theo hướng vuông góc với que thử trọng vòng 30 giây.

3.     Nhấc que thử ra và so sánh phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ trong 10 giây.

 

04

Que thử tồn dư Formaldehyde trong chạy thận nhân tạo

Residual Formaldehyde Test Strips

Mã sản phẩm: 5112

 

Đóng gói: 100 Que/Lọ

1.     Cẩn thận đặt que thử vào một khăn giấy sạch

2.     Nhỏ một giọt mẫu tròn đều lên phần chỉ thị của que thử. Giữ giọt mẫu trên phần chỉ thị trong 2 phút.

3.     Hai phút sau, lấy mẫu dư ra khỏi phần chỉ thị bằng cách chạm các mép cạnh của phần chỉ thị vào khăn giấy

4.     So sánh màu sắc của phần chỉ thị với các ô màu trên nhãn lọ

05

Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo

Residual Peroxide

Mã sản phẩm: 5105

Đóng gói: 100 Que/Lọ

Cho kết quả định tính

1.     Nhúng que thử vào dung dịch rửa trong 02 giây và vẩy mẫu dư thừa

2.     Nếu không có màu xuất hiện ngay lúc đó nồng độ hydrogen peroxide là dưới 1 ppm

Cho kết quả bán định lượng

1.     Nhúng que thử vào dung dịch rửa trong 02 giây và vẩy mẫu dư thừa

2.     So sánh que thử với các ô mầu trên nhãn lọ15 giây sau khi nhấc que thử ra khỏi mẫu dung dịch.

 

Màu vàng rám nắng/màu nâu có thể xuất hiện ở nồng độ trên 20 ppm.

 

 

06

Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo

Peracetic Acid Potency Test Strips

Mã sản phẩm: 5106

Đóng gói: 100 Que/Lọ

1.     Trước khi rửa quả lọc, cẩn thận thu mẫu đủ tại cổng nắp thẩm tách để cho phần chỉ thị được nhúng hoàn toàn (không được làm loãng mẫu)

2.     Nhúng phần chỉ thị vào trong mẫu trong 01 giây. Lập tức vẩy dung dịch dư thừa khỏi que thử

3.     Quan sát phần chỉ thị chính xác 10 giâu sau khi nhúng

4.     Loại bỏ mẫu và nắp lại cổng thẩm tách.

Kết quả:

ĐẠT: Nếu phần chỉ thị chủ yếu hoặc hoàn toàn màu xám / xanh, đen hoặc nâu.

KHÔNG ĐẠT: Nếu phần chỉ thị chủ yếu hoặc trắng hoàn toàn

Lưu ý: Bỏ qua thay đổi màu sắc xảy ra sau 10 giây

 

07

Viên kiểm soát nồng độ Clo chuẩn

Chlorine Control Pack

Mã sản phẩm: 5100QC

Đóng gói: 20 viên/Lọ

Chun b mt dung dch đối chng dương:

1.         Đổ đầy 20ml nước không có Clo vào cc mu.

2.         Th mt viên Chlorine Control vào cc và đợi 2 phút.

Dung dch đối chng dương s cho kết qu nm trong khong t 0.5 đến 2 ppm.

Nguồn tin    Thai Son ST., JSC
adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost