Làm thế nào để có nước RO đạt chuẩn AAMI cho chạy thận nhân tạo? Làm thế nào để có nước RO đạt chuẩn AAMI cho chạy thận nhân tạo?

Tất cả các cơ sở lọc máu sử dụng nước máy với rất nhiều loại hóa chất được thêm vào từ nhà máy nước đều phải tiến hành xử lý để tạo ra nước đạt chuẩn AAMI phục vụ quá trình lọc máu.

Các chất khử khuẩn được sử dụng trong y tế Các chất khử khuẩn được sử dụng trong y tế

Các chất khử khuẩn được sử dụng trong y tế

Quyết định 1338/2004/QĐ-BYT về việc Quyết định 1338/2004/QĐ-BYT về việc "HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA VÀ SỬ DỤNG LẠI QUẢ LỌC THẬN"

Quyết định 1338/2004/QĐ-BYT về việc "HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA VÀ SỬ DỤNG LẠI QUẢ LỌC THẬN"

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost