THIẾT BỊ SINH HỌC PHÂN TỬ

 

Bể điện di ngang

Model: D2 Wide Gel System

HSX: Thermo Scientific - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Bể điện di đứng

Model:  P82 Dual Gel System

HSX: Thermo Scientific - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Hệ thống điện di mao quản

Model: QIAxcel

HSX: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy cô mẫu SpeedVac

Model: SPD 1010 speedvac

HSX: Thermo Fisher Scientific - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Hệ thống real-time PCR

Model: Rotor-gene Q

HSX: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Tủ thí nghiệm PCR

Model: OMNI PCR

HSX: BIOQUELL - Anh

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Hệ thống chụp ảnh gel

Model: WGD-20

HSX: Syngene - Anh

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Hệ thống chụp và phân tích ảnh gel

Model: Gbox HR

HSX: Syngene - Anh

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Hệ thống chụp và phân tích ảnh gel 

Model: Ingenius LHR

HSX: Syngene - Anh

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đông khô

Model: Modulyo D

HSX: Thermo Fisher Scientific - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ chuẩn bị PCR
Model: 
PCRCabinet

Xuất xứ: Việt Nam

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost