THIẾT BỊ NGÀNH DƯỢC

 

Máy chuẩn bị môi trường

Model: PT-DDS4

HSX:  Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan

Model: PTWS D610

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan

Model: PTWS 310

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan 12 vị trí

Model: PTWS 1210

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí 

Model: PTWS 4000

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí

Model: PT-DT70

HSX:  Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí

Model: PTWS100D & PTWS100S

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ hòa tan 6 vị trí

Model: PTWS 610

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ cứng

Model: PTB111E

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ cứng

Model: PTB302

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ cứng

Mode: PTBA211E

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ cứng

Model: PT-MT3

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ cứng

Model: PTB311E

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ mài mòn

Model: PTZS

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đo độ mài mòn

Model: DIST3

HSX: Pharmatest - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call
1 2 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost