THIẾT BỊ HÃNG ASTEC - NHẬT

Tủ ấm CO2 kiểu gia nhiệt trực tiếp

Model: SCA/SMA 30-Series

Hãng sản xuất: Astec-Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm CO2 kiểu gia nhiệt trực tiếp 

Model: SCA/SMA - 80/165-Series

Hãng sản xuất: Astec-Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm CO2 áo nước

Model: Penguin AQ AP Series

Hãng sản xuất: Astec-Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm CO2 áo nước

Model: CDI-165/325 Series

Hãng sản xuất: Astec-Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm CO2 áo nước

Model: SCI/SCM - 165 Series

Hãng sản xuất: Astec-Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm dạng ngăn/ buồng IVF Cube

Model:AR-2400GC

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ ấm dạng ngăn/ buồng

Model: AR-3100GC

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Hệ thống theo dõi phôi thụ tinh nhân tạo

Model: CCM-IVF

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Hệ thống nuôi cấy khô

Model: EZ Culture

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Hệ thống giám sát tế bào nuôi cấy

Model: CCM-1.4Z, CCM-1.3Z, CCM-UP1.3Z

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Hệ thống giám sát tế bào nuôi cấy CCM-Integration

 

Model: CCM-1.4XYZ

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Hệ thống giám sát tế bào nuôi cấy

Model: CCM-M1.4, CCM-M1.4ZS, CCM-S1.3

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ cấy vi sinh một cửa

Model: AH-100, AH-130, AH-160, AH-180, AH-200

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ cấy vi sinh hai cửa

Model: AH-130W, AH-160W, AH-205W, AH-205WS

Hãng sản xuất: Astec - Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call

Tủ cấy tích hợp kính hiển vi Integrated BioStation

Hãng sản xuất: Astec-Nhật

Giá:
0 VNĐ
Call
1 2 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost