CÁC LOẠI MICROPIPETTE

Micropipette tự động 0.1-2.5 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 0.5-10 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 2-20 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 10-100 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 20-200 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 100-1000 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

Micropipette tự động 1000-5000 µL đơn kênh

Hãng sản xuất: EMClab-Đức

Giá:
2.000.000 VNĐ
Có sẵn

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost