QUE THỬ SERIM
QUE THỬ SERIM

QUE THỬ SERIM

HÃNG SẢN XUẤT: SERIM - MỸ/ XUẤT XỨ: MỸ

Giá: 0 VNĐ
Có sẵn
TT Code Tên sản phẩm Hãng sản
xuất 
Đóng
 gói
 Mục đích sử dụng 
1 5167 Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp
Serim® GUARDIAN™
HiSENSE ULTRA 0.1™
(Kiểm tra cả nước RO và nước rửa)
Serim - Mỹ Lọ 100 Que Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu.
2 5129 Que thử Độ cứng của nước
Serim® GUARDIAN™
(Kiểm tra độ cứng nước RO )
Serim - Mỹ Lọ 50 Que Dùng để kiểm tra độ cứng của nước RO cho việc rửa quả lọc hoặc pha dịch thẩm tách.
3 5105 Que thử tồn dư peroxide
Serim® GUARDIAN™
(Kiểm tra nước rửa máy chạy thận và rửa quả lọc)
Serim - Mỹ Lọ 100 Que Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước.
4 5106 Que thử nồng độ axit peracetic Serim® GUARDIAN™
(Kiểm tra nước rửa máy chạy thận và rửa quả lọc)
Serim - Mỹ Lọ 100 Que Dùng để thử “hiệu lực”; “hiệu năng” hoặc nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc.
5 5112 Que thử tồn dư Formaldehyde Serim®
(Kiểm tra nước rửa máy chạy thận)
Serim - Mỹ Lọ 100 Que Dùng để kiểm tra nồng độ formaldehyde còn lại sau khi khử trùng và tráng rửa quả lọc, máy lọc máu, hệ thống nước hoặc thiết bị thẩm thấu ngược (RO).
Sản phẩm trong nhóm

Tên sản phẩm: Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Clo trong chạy thận nhân tạo

 

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Máy đo các thông số của nước chạy thận nhân tạo

Model: HDM97BO

Hãng sản xuất: IBP - Đức

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Bút đo độ dẫn

Model: EC 22

Hãng sản xuất: Horiba - Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Bút đo pH

Model: PH 22

Hãng sản xuất: Horiba - Nhật Bản

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost