QUE THỬ SERIM
QUE THỬ SERIM

QUE THỬ SERIM

HÃNG SẢN XUẤT: SERIM - MỸ/ XUẤT XỨ: MỸ

Giá: 0 VNĐ
Có sẵn

GUARDIAN™ Test Strips

TEST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC

 

Code

Sản phẩm

Sản phẩm

Ứng dụng

Các khối màucác

mức sau:

5167

Serim GUARDIAN
HiSENSE ULTRA 0.1™
Test Strips

Kiểm tra nồng độ Chloramine ở dải thấp /hoặc clo tự do (Clo tổng số) trong nước cấp sau khi đi lọc qua cột carbon để sử dụng làm thẩm tách.

AAMI-đề xuất nồng độ tối đa - 0.1 ppm

0, 0.1, 0.5 & 3.0 ppm

5109

Serim GUARDIAN HiSENSE
Test Kit
Test Strips

Kiểm tra nồng độ Chloramine ở dải thấp /hoặc clo tự do (Clo tổng số) trong nước cấp sau khi đi lọc qua cột carbon để sử dụng làm thẩm tách.

AAMI-đề xuất nồng độ tối đa   0.1 ppm

Qualitative test

PASS: white; <0.1 ppm
FAIL: blue; >0.1 ppm

5129

Serim GUARDIAN
Water Hardness
Test Strips

Xác định độ cứng dải thấp (như CaCO3) trong nước cấp

và nước cấp ở giai đoạn làm mềm.

 

0, 10, 25, 50 & 120 ppm

 

5162

Serim MONITOR for
pH 0 -14
Test Strips

 

Indicates the pH of water or aqueous solutions
in the extended range of 0-14.

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14

 

TESTS KIỂM TRA CHẤT KHỬ TRÙNG THIẾT BỊ

Code

Sản phẩm

Sản phẩm

Ứng dụng

Các khối màucác

mức sau:

5100A

 

Serim® GUARDIAN™
Residual Chlorine Test Strips

 

Kiểm tra chất tẩy trắng còn sót lại trong nước rửa

 sau khi khử trùng máy lọc máu.
AAMI-suggested maximum 0.5 ppm

 

0, 0.5, 1, 2 & 5 ppm

 

5167

Serim GUARDIAN

HiSENSE ULTRA 0.1™
Test Strips

Kiểm tra chất tẩy trắng còn sót lại trong nước rửa

 sau khi khử trùng máy lọc máu.
AAMI-đề xuất nồng độ tối đa 0.5 ppm

0, 0.1, 0.5 & 3.0 ppm

5105

Serim GUARDIAN

Residual Peroxide Test Strips

Kiểm tra tồn các chất khử trùng bằng acid peracetic / peroxide trong máy lọc máu sau khi rửa và/hoặc nước rửa sau khi khử trùng máy HD hoặc các đường phân phối nước.
Tiêu chuẩn công nghiệp 3 ppm

0, 1, 3, 5 & 10 ppm

5106

Serim GUARDIAN

Peracetic Acid
Test Strips

Kiểm tra nồng độ đạt hiệu quả (hiệu dụng) của các chất khử trùng bản acid peracetic / peroxide trong máy lọc máu được tái xử lý sau khi bảo quản và trước khi rửa.

Kiểm tra định tính

PASS: PAA >800 ppm
FAIL: PAA <400 ppm

5112

Serim GUARDIAN

Residual Formaldehyde
Test Strips

Kiểm tra tồn formaldehyde trong máy lọc máu hoặc máy RO xách tay sau khi rửa.
AAMI-đề xuất nồng độ tối đa 3 ppm

0, Trace, 2.5 & 5.0 ppm

 

http://khovattuphonglab.vn/que-thu-cho-chay-than-nhan-tao/que-thu-ham-luong-clo-trong-nuoc-chay-than-nhan-tao.aspx

http://khovattuphonglab.vn/que-thu-cho-chay-than-nhan-tao/que-thu-do-cung-trong-nuoc-chay-than-nhan-tao.aspx

http://khovattuphonglab.vn/que-thu-cho-chay-than-nhan-tao/que-thu-hieu-nang-peracetic-acid-trong-chay-than-nhan-tao.aspx

http://khovattuphonglab.vn/que-thu-cho-chay-than-nhan-tao/que-thu-ton-du-peroxide-trong-chay-than-nhan-tao.aspx

Sản phẩm trong nhóm

Tên sản phẩm: Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: HiSENSE Ultra 0.1 Que Strips

Code đặt hàng: 5167

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử, 5 cốc nhựa,1 HDSD

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Water Hardness Que Strips

Code đặt hàng: 5129

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 50 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Peracetic Acid Potency Que Strips

Code đặt hàng: 5106

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Residual Peroxide

Code đặt hàng: 5105

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Clo trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Residual Chlorine Test Strips

Code đặt hàng: 5100A

Hãng sản xuất: Serim-Mỹ/ Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 test

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost