QUE THỬ NƯỚC CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Tên sản phẩm: Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: HiSENSE Ultra 0.1 Que Strips

Code đặt hàng: 5167

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử, 5 cốc nhựa,1 HDSD

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Water Hardness Que Strips

Code đặt hàng: 5129

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 50 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Peracetic Acid Potency Que Strips

Code đặt hàng: 5106

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Residual Peroxide

Code đặt hàng: 5105

Hãng sản xuất: Serim – Mỹ / Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 que thử.

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

QUE THỬ SERIM

HÃNG SẢN XUẤT: SERIM - MỸ/ XUẤT XỨ: MỸ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Tên sản phẩm: Que thử tồn dư Clo trong chạy thận nhân tạo

Tên thương mại: Residual Chlorine Test Strips

Code đặt hàng: 5100A

Hãng sản xuất: Serim-Mỹ/ Xuất xứ: Mỹ

Đóng gói: 1 Hộp 6 lọ, mỗi lọ 100 test

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost