CỘT SẮC KÝ Poroshell 120
CỘT SẮC KÝ Poroshell 120
Giá: 0 VNĐ
Call

CỘT PHÂN TÍCH HPLC & UHPLC

Model: Poroshell 120

Hãng sản xuất: Agilent

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 

Bonded Phase

Pore Size

Temp Limits

pH Range

Endcapped

Carbon Load

Surface Area

USP Designation

EC-C18

120Å

60 ºC

2.0-8.0

Double

10%

130 m2/g

L1

EC-C8

120Å

60 ºC

2.0-8.0

Double

5%

130 m2/g

L7

Phenyl-Hexyl

120Å

60 ºC

2.0-8.0

Double

9%

130 m2/g

L11

SB-C18

120Å

90 ºC

1.0-8.0

No

8%

130 m2/g

L1

SB-C8

120Å

80 ºC

1.0-8.0

No

5.5%

130 m2/g

L7

SB-Aq

120Å

80 ºC

1.0-8.0

No

Proprietary

130 m2/g

 

Bonus-RP

120Å

60 ºC

2.0-9.0

Triple

9.5%

130 m2/g

L60

EC-CN

120Å

60 ºC

2.0-8.0

Double

3.5%

130 m2/g

 

HILIC

120Å

60 ºC

0.0-8.0

No

N/A

130 m2/g

 

 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG:

 

Part Number

Filter Options Description 

Filter Options ID (mm) 

Filter Options Length (mm) 

Filter Options Particle Size (µm) 

Filter Options Phase 

Unit

689975-906

Analytical

4.6

50

2.7

SB-C8

 

693968-901

Analytical

4.6

150

2.7

Bonus-RP

 

695968-901

Analytical

4.6

100

2.7

Bonus-RP

 

685975-906

Analytical

4.6

100

2.7

SB-C8

 

695975-901

Analytical

4.6

100

2.7

HILIC

 

699975-901

Analytical

4.6

50

2.7

HILIC

 

683975-906

Analytical

4.6

150

2.7

SB-C8

 

693975-912

Analytical

4.6

150

2.7

Phenyl-Hexyl

 

695975-912

Analytical

4.6

100

2.7

Phenyl-Hexyl

 

699975-912

Analytical

4.6

50

2.7

Phenyl-Hexyl

 

689975-914

Analytical

4.6

50

2.7

SB-Aq

 

699968-901

Analytical

4.6

50

2.7

Bonus-RP

 

683975-914

Analytical

4.6

150

2.7

SB-Aq

 

685975-914

Analytical

4.6

100

2.7

SB-Aq

 

689975-902

Analytical

4.6

50

2.7

SB-C18

 

687975-902

Analytical

4.6

75

2.7

SB-C18

 

685975-902

Analytical

4.6

100

2.7

SB-C18

 

691975-902

Analytical

4.6

30

2.7

EC-C18

 

697975-902

Analytical

4.6

75

2.7

EC-C18

 

695975-902

Analytical

4.6

100

2.7

EC-C18

 

693975-902

Analytical

4.6

150

2.7

EC-C18

 

695975-905

Analytical

4.6

100

2.7

EC-CN

 

693975-905

Analytical

4.6

150

2.7

EC-CN

 

693975-901

Analytical

4.6

150

2.7

HILIC

 

699975-905

Analytical

4.6

50

2.7

EC-CN

 

683975-902

Analytical

4.6

150

2.7

SB-C18

 

681975-902

Analytical

4.6

30

2.7

SB-C18

 

699975-902

Analytical

4.6

50

2.7

EC-C18

 

699975-906

Analytical

4.6

50

2.7

EC-C8

 

691975-906

Analytical

4.6

30

2.7

EC-C8

 

697975-906

Analytical

4.6

75

2.7

EC-C8

 

693975-906

Analytical

4.6

150

2.7

EC-C8

 

695975-906

Analytical

4.6

100

2.7

EC-C8

 

685775-914K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

SB-Aq

3/pk

685975-306K

Method Validation Kit

3

100

2.7

SB-C8

3/pk

685975-314K

Method Validation Kit

3

100

2.7

SB-Aq

3/pk

683975-906K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

SB-C8

3/pk

683975-914K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

SB-Aq

3/pk

685775-906K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

SB-C8

3/pk

685975-906K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

SB-C8

3/pk

689975-306K

Method Validation Kit

3

50

2.7

SB-C8

3/pk

689975-314K

Method Validation Kit

3

50

2.7

SB-Aq

3/pk

689975-906K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

SB-C8

3/pk

685975-914K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

SB-Aq

3/pk

689775-906K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

SB-C8

3/pk

689775-914K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

SB-Aq

3/pk

683975-314K

Method Validation Kit

3

150

2.7

SB-Aq

3/pk

689775-902K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

SB-C18

3/pk

685975-302K

Method Validation Kit

3.0

100

2.7

SB-C18

3/pk

683975-302K

Method Validation Kit

3.0

150

2.7

SB-C18

3/pk

693975-902K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

EC-C18

3/pk

685775-902K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

SB-C18

3/pk

683775-902K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

SB-C18

3/pk

689975-302K

Method Validation Kit

3.0

50

2.7

SB-C18

3/pk

683775-906K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

SB-C8

3/pk

693775-902K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

EC-C18

3/pk

683975-306K

Method Validation Kit

3

150

2.7

SB-C8

3/pk

685975-902K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

SB-C18

3/pk

683975-902K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

SB-C18

3/pk

689975-902K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

SB-C18

3/pk

689975-914K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

SB-Aq

3/pk

695975-912K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

699768-901K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

Bonus-RP

3/pk

699775-906K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

EC-C8

3/pk

695975-306K

Method Validation Kit

3

100

2.7

EC-C8

3/pk

695975-312K

Method Validation Kit

3

100

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

695975-906K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

EC-C8

3/pk

699775-912K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

699975-312K

Method Validation Kit

3

50

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

699975-906K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

EC-C8

3/pk

699975-912K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

699968-301K

Method Validation Kit

3

50

2.7

Bonus-RP

3/pk

699968-901K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

Bonus-RP

3/pk

699975-306K

Method Validation Kit

3

50

2.7

EC-C8

3/pk

695968-901K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

Bonus-RP

3/pk

693968-301K

Method Validation Kit

3

150

2.7

Bonus-RP

3/pk

693968-901K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

Bonus-RP

3/pk

693975-306K

Method Validation Kit

3

150

2.7

EC-C8

3/pk

693768-901K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

Bonus-RP

3/pk

693775-906K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

EC-C8

3/pk

693775-912K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

693975-312K

Method Validation Kit

3

150

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

695775-906K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

EC-C8

3/pk

695775-912K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

695968-301K

Method Validation Kit

3

100

2.7

Bonus-RP

3/pk

693975-906K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

EC-C8

3/pk

693975-912K

Method Validation Kit

4.6

150

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

695768-901K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

Bonus-RP

3/pk

693975-302K

Method Validation Kit

3.0

150

2.7

EC-C18

3/pk

699975-302K

Method Validation Kit

3.0

50

2.7

EC-C18

3/pk

699775-902K

Method Validation Kit

2.1

50

2.7

EC-C18

3/pk

683775-914K

Method Validation Kit

2.1

150

2.7

SB-Aq

3/pk

695975-902K

Method Validation Kit

4.6

100

2.7

EC-C18

3/pk

695975-302K

Method Validation Kit

3.0

100

2.7

EC-C18

3/pk

695775-902K

Method Validation Kit

2.1

100

2.7

EC-C18

3/pk

699975-902K

Method Validation Kit

4.6

50

2.7

EC-C18

3/pk

683775-914

Narrow Bore

2.1

150

2.7

SB-Aq

 

685775-914

Narrow Bore

2.1

100

2.7

SB-Aq

 

689775-914

Narrow Bore

2.1

50

2.7

SB-Aq

 

681775-902

Narrow Bore

2.1

30

2.7

SB-C18

 

699775-912

Narrow Bore

2.1

50

2.7

Phenyl-Hexyl

 

699768-901

Narrow Bore

2.1

50

2.7

Bonus-RP

 

685775-906

Narrow Bore

2.1

100

2.7

SB-C8

 

683775-906

Narrow Bore

2.1

150

2.7

SB-C8

 

689775-906

Narrow Bore

2.1

50

2.7

SB-C8

 

695768-901

Narrow Bore

2.1

100

2.7

Bonus-RP

 

693768-901

Narrow Bore

2.1

150

2.7

Bonus-RP

 

693775-912

Narrow Bore

2.1

150

2.7

Phenyl-Hexyl

 

695775-902

Narrow Bore

2.1

100

2.7

EC-C18

 

697775-902

Narrow Bore

2.1

75

2.7

EC-C18

 

695775-912

Narrow Bore

2.1

100

2.7

Phenyl-Hexyl

 

699775-902

Narrow Bore

2.1

50

2.7

EC-C18

 

693775-902

Narrow Bore

2.1

150

2.7

EC-C18

 

685775-902

Narrow Bore

2.1

100

2.7

SB-C18

 

683775-902

Narrow Bore

2.1

150

2.7

SB-C18

 

687775-902

Narrow Bore

2.1

75

2.7

SB-C18

 

691775-902

Narrow Bore

2.1

30

2.7

EC-C18

 

689775-902

Narrow Bore

2.1

50

2.7

SB-C18

 

697775-906

Narrow Bore

2.1

75

2.7

EC-C8

 

699775-906

Narrow Bore

2.1

50

2.7

EC-C8

 

693775-906

Narrow Bore

2.1

150

2.7

EC-C8

 

695775-901

Narrow Bore

2.1

100

2.7

HILIC

 

699775-901

Narrow Bore

2.1

50

2.7

HILIC

 

695775-906

Narrow Bore

2.1

100

2.7

EC-C8

 

691775-906

Narrow Bore

2.1

30

2.7

EC-C8

 

695775-905

Narrow Bore

2.1

100

2.7

EC-CN

 

699775-905

Narrow Bore

2.1

50

2.7

EC-CN

 

693775-905

Narrow Bore

2.1

150

2.7

EC-CN

 

693775-901

Narrow Bore

2.1

150

2.7

HILIC

 

687975-302

Solvent Saver

3.0

75

2.7

SB-C18

 

695975-305

Solvent Saver

3.0

100

2.7

EC-CN

 

693975-306

Solvent Saver

3.0

150

2.7

EC-C8

 

683975-302

Solvent Saver

3.0

150

2.7

SB-C18

 

691975-306

Solvent Saver

3.0

30

2.7

EC-C8

 

697975-306

Solvent Saver

3.0

75

2.7

EC-C8

 

695975-306

Solvent Saver

3.0

100

2.7

EC-C8

 

685975-302

Solvent Saver

3.0

100

2.7

SB-C18

 

699975-305

Solvent Saver

3.0

50

2.7

EC-CN

 

699975-312

Solvent Saver

3.0

50

2.7

Phenyl-Hexyl

 

695975-302

Solvent Saver

3.0

100

2.7

EC-C18

 

699975-302

Solvent Saver

3.0

50

2.7

EC-C18

 

697975-302

Solvent Saver

3.0

75

2.7

EC-C18

 

693975-302

Solvent Saver

3.0

150

2.7

EC-C18

 

693975-312

Solvent Saver

3.0

150

2.7

Phenyl-Hexyl

 

689975-302

Solvent Saver

3.0

50

2.7

SB-C18

 

693975-305

Solvent Saver

3.0

150

2.7

EC-CN

 

695975-312

Solvent Saver

3.0

100

2.7

Phenyl-Hexyl

 

691975-302

Solvent Saver

3.0

30

2.7

EC-C18

 

685975-306

Solvent Saver

3.0

100

2.7

SB-C8

 

699968-301

Solvent Saver

3.0

50

2.7

Bonus-RP

 

685975-314

Solvent Saver

3.0

100

2.7

SB-Aq

 

683975-314

Solvent Saver

3.0

150

2.7

SB-Aq

 

683975-306

Solvent Saver

3.0

150

2.7

SB-C8

 

689975-306

Solvent Saver

3.0

50

2.7

SB-C8

 

695968-301

Solvent Saver

3.0

100

2.7

Bonus-RP

 

693968-301

Solvent Saver

3.0

150

2.7

Bonus-RP

 

689975-314

Solvent Saver

3.0

50

2.7

SB-Aq

 

699975-306

Solvent Saver

3.0

50

2.7

EC-C8

 

681975-302

Solvent Saver

3.0

30

2.7

SB-C18

 

693975-301

Solvent Saver

3.0

150

2.7

HILIC

 

699975-301

Solvent Saver

3.0

50

2.7

HILIC

 

695975-301

Solvent Saver

3.0

100

2.7

HILIC

 

820750-912

UHPLC Guard, 600 bar

4.6

5

2.7

SB-C18

3/pk

823750-912

UHPLC Guard, 600 bar

3.0

5

2.7

SB-C18

3/pk

820750-913

UHPLC Guard, 600 bar

4.6

5

2.7

EC-C8

3/pk

821725-912

UHPLC Guard, 600 bar

2.1

5

2.7

SB-C18

3/pk

820750-911

UHPLC Guard, 600 bar

4.6

5

2.7

EC-C18

3/pk

823750-913

UHPLC Guard, 600 bar

3.0

5

2.7

EC-C8

3/pk

823750-914

UHPLC Guard, 600 bar

3.0

5

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

821725-914

UHPLC Guard, 600 bar

2.1

5

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

823750-911

UHPLC Guard, 600 bar

3.0

5

2.7

EC-C18

3/pk

821725-913

UHPLC Guard, 600 bar

2.1

5

2.7

EC-C8

3/pk

821725-911

UHPLC Guard, 600 bar

2.1

5

2.7

EC-C18

3/pk

820750-914

UHPLC Guard, 600 bar

4.6

5

2.7

Phenyl-Hexyl

3/pk

 

Chi tiết: http://www.chem.agilent.com/en-US/products-services/Columns-Sample-Preparation/LC-LC-MS-Columns/Analytical-HPLC-UHPLC/Poroshell-120/Pages/default.aspx

Sản phẩm trong nhóm

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost