NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

 

Nồi hấp tiệt trùng loại đứng

Model SA-300VF

HSX: STURDY - Đài Loan

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang

Model SA-232

HSX: STURDY - Đài Loan

Giá:
0 VNĐ
Call

Nồi hấp tiệt trùng tròn (Class B)

Model: LAC-3011V, LAC-3021V, LAC-3031V

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Bench Top/Round Chamber (Class N)

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Vertical Loading (Class B)

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Nồi hấp tiệt trùng đứng (Class N)

Model: LAC-5041P, LAC-5061P, LAC-5081SD, LAC-5101SD, LAC-5040S, LAC-5060S, LAC-5080SD, LAC-5100SD

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

Nồi hấp tiệt trùng cửa trước (Class B)

Model: LAC-6065SP, LAC-6105SP

HSX: Labtech - Hàn Quốc

Giá:
0 VNĐ
Call

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost