HÃNG BD - MỸ

Môi trường thạch MACCONKEY AGAR

Đóng gói: 500G/chai

Code 212123

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
1.972.826 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch LEVINE EMB AGAR

Code 211221

Đóng gói: 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
1.841.303 VNĐ

Môi trường thạch BOTTLE BACTO AGAR

Code 214010

Đóng gói 454g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
4.384.057 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch Violet Red Bile Agar

Code 211695

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
1.592.250 VNĐ
Có sẵn

Môi trường Egg Yolk Tellurite Enrichment

Code 212357

Đóng gói 100ml/chai, 6 chai/hộp

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
2.367.391 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch Nutrient Agar

Code 213000

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
2.279.710 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch Nutrient Broth

Code 234000

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
3.025.000 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch Mannitol Salt Agar

Code 211407

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
1.008.333 VNĐ
Có sẵn

Môi trường thạch Salmonella Shigella Agar (SS Agar)

Code 211597

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
1.841.303 VNĐ
Có sẵn

 

Agar, Grade A

Code 212304

Đóng gói 454g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

Thạch dạng hạt Agar, Granulated

Code 214530

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

Thạch Agar, Noble

Code 214220

Đóng gói 100 g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Agar, Select

Code 299340

Đóng gói 500 g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Agar, Technical

Code 281230

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Agarose

Code 212272

Đóng gói 500g

Hãng sản xuất: BD - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost