HÃNG IKA-ĐỨC

 

MÁY LẮC NGANG 

Model: HS 501 digital 

Hãng sản xuất: IKA - Đức

Giá:
96.360.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC TRÒN 

Model: KS 260 basic 

Hãng sản xuất: IKA - Đức

Giá:
25.630.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC TRÒN 

Model: KS 260 control 

Hãng sản xuất: IKA - Đức

Giá:
44.000.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC TRÒN 

Model: KS 501 digital 

Hãng sản xuất: IKA - Đức

 

Giá:
81.880.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC TRÒN 

Model: KS 130 basic 

Hãng sản xuất: IKA - Đức

Giá:
18.260.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC VORTEX 

Model: MS 3 basic 

Hãng sản xuất: IKA-Đức 

Giá:
9.460.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC VOTEX 

Mode: MS 3 digital 

Hãng sản xuất: IKA-Đức

Giá:
12.210.000 VNĐ
Call

 

MÁY LẮC NGANG 

Model: HS 260 basic

Hãng sản xuất: IKA - Đức 

Giá:
25.630.000 VNĐ
Call

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost