MÁY ĐẾM HẠT TIỂU PHÂN

 

Máy đếm hạt không khí

Model: Lasair III 5100

HSX:  Particle Measuring Systems - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt không khí

Model:  LASAIR® II 110

HSX:  Particle Measuring Systems - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong không khí - cầm tay

Model: Handilaz® Mini

HSX:  Particle Measuring Systems - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong không khí liên tục

Model: BioLaz Real-Time Microbial Monitor

HSX:  Particle Measuring Systems - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Thiết bị đếm tiểu phân trong không khí để bàn

Model:  Lasair III - Aerosol Particle Counter Model 310C

HSX:  Particle Measuring Systems - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong chất lỏng

Model: CLS-1000

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong chất lỏng

Model: APSS-2000

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong chất lỏng

Model: LiQuila

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong chất lỏng

Model: LiQuilaz

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong chất lỏng

Model: CLS-700 T

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong hóa chất lỏng - inline

Model: HSLIS M65

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong nước DI - inline

Model: UltraChem™ 40

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong nước Ultra DI

Model: Ultra DI

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong khí áp suất cao

Model: Micro LPC 101-HP

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

 

Máy đếm hạt trong khí áp suất cao

Model: HPGP-101-C

HSX: PMS - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Call

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost