KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO

Model: MetriCide OPA Plus

Hãng sản xuất: Metrex - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao

Model: MetriCide Plus 30

Hãng sản xuất: Metrex-Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao 

Model: MetriCide 28

Hãng sản xuất: Metrex - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Dung dịch khử khuẩn mức độ cao

Model: MetriCide

Hãng sản xuất: Metrex - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Dung dịch vệ sinh dụng cụ

Model: EmPower

Hãng sản xuất: Metrex - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

DUNG DỊCH RỬA DỤNG CỤ

Model: MetriClean2

Hãng sản xuất: Metrex - Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

DUNG DỊCH RỬA DỤNG CỤ

Model: MetriShine

Hãng sản xuất: Metrex-Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

DUNG DỊCH RỬA DỤNG CỤ

Model: MetriZyme

Hãng sản xuất: Metrex-Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

DUNG DỊCH RỬA DỤNG CỤ

Model: MetriWash

Hãng sản xuất: Metrex-Mỹ

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Máy đo quang

Model: Lumitester PD-30

Hãng sản xuất: Kikkoman Biochemifa - Nhật

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn
Giá:
0 VNĐ
Có sẵn
Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

KHĂN LAU KHỬ KHUẨN BỀ MẶT CAVIWIPES1

Giá:
0 VNĐ

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN BỀ MẶT CAVICIDE1

Giá:
0 VNĐ

DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO OPA

Giá:
0 VNĐ
1 2 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost