HÓA CHẤT SINH HỌC PHÂN TỬ

Kít tách chiết QIAamp DNA Blood Mini

Code 51104

HSX: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call


dNTP Mix, PCR Grade (200 µl)

Code: 201900

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

QuantiTect Probe RT-PCR Kit (1000)

Code: 204445

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100)

Code: 210212

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

miScript II RT Kit (50)

Code: 218161

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

GelPilot 100 bp Ladder (100)

Code: 239025

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

QIAquick PCR Purification Kit (50)

Code: 28104

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tinh sạch QIAquick PCR Purification Kit (250)

Code: 28106

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp DNA Blood Mini Kit (50)

Code: 51104

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)

Code: 51106

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp DNA Mini Kit (50)

Code: 51304

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp DNA Mini Kit (250)

Code: 51306

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp Viral RNA Mini Kit (50)

Code: 52904

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)

Code: 52906

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call

Kít tách chiết QIAamp MinElute Virus Spin Kit (50)

Code: 57704

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Giá:
0 VNĐ
Call
1 2 3 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost