DANH MỤC HÀNG CÓ SẴN

 

Cân phân tích điện tử hiện số

Model AGNZ200

HSX: AXIS - Ba Lan

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

 

Cân xác định độ ẩm

Model AGS100

HSX: AXIS - Ba Lan

Giá:
0 VNĐ
Có sẵn
Giá:
0 VNĐ
Có sẵn
Giá:
0 VNĐ
Có sẵn
Giá:
0 VNĐ
Có sẵn

Đầu típ vàng 200ul (1000c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
245.000 VNĐ
Có sẵn

Đầu típ trắng 10ul (1000c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
271.000 VNĐ
Có sẵn

Đầu típ xanh 1000ul (1000c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
286.000 VNĐ
Có sẵn

Ống PCR 0.2ml (1000c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
685.000 VNĐ
Có sẵn

 

Ống PCR 0.65ml (1000c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

 

Giá:
685.000 VNĐ
Có sẵn

Ống ly tâm 1.7ml (500c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
220.000 VNĐ
Có sẵn

 

Ống ly tâm 1.7ml (500c/túi)

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

 

Giá:
220.000 VNĐ
Có sẵn

Hộp đựng típ 200ul

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
65.000 VNĐ
Có sẵn

Hộp đựng típ 10ul

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
65.000 VNĐ
Có sẵn

Ống lưu mẫu

Hãng sản xuất: Bio Sorenson (Mỹ)

Giá:
195.000 VNĐ
Có sẵn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next

adidas ultra boost adidas superstar cheap adidas superstar adidas nmd r1 adidas nmd cheap adidas ultra boost